Happy Brain Academy2022-05-02T06:39:51+00:00

Happy Brain® Academy

The true test of leadership is how well you function in a crisis

Happy Brain® Academy ondersteunt bestuurders en leiders tijdens crises en transformatie

Crisis en transformatie

Ons aanbod

De maatschappij en de context waar organisaties in acteren, is continue aan verandering onderhevig. Door de crisis van de afgelopen twee jaar is zichtbaar geworden dat veel van de huidige structuren niet meer functioneel zijn, en daardoor is de behoefte aan verandering nog meer in een stroomversnelling geraakt. Veel methoden en management modellen voorzien in prima oplossingen voor veranderen. Althans, dat lijkt zo, want helaas is ruim 80% van alle verandertrajecten en reorganisaties niet succesvol. Volgens ons zit de oorzaak hiervan in het verschil tussen veranderen en transformeren. Bij de Happy Brain® Academy maken wij daarom onderscheid daartussen.

Veranderen is iets op een andere manier doen, omdat de organisatie van A naar B wil. Verandering kan plaatsvinden zonder dat het de ziel of de kern van de organisatie raakt. Het is andere dingen doen terwijl de geijkte systemische patronen in de organisatie in stand blijven. Maar vaak zijn juist die patronen disfunctioneel geworden, en wordt daardoor de roep om verandering geïnitieerd. Alleen insteken op veranderen, is daarom niet effectief.

Transformeren betekent ontwikkelen, en daarvoor is het nodig dat patronen die niet meer functioneel zijn, worden afgebroken zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Soms wordt die ontwikkeling van buitenaf ‘opgedrongen’, bijvoorbeeld bij een crisis. Maar vaker wordt het transformatieproces in gang gezet omdat iets binnen de organisatie zijn eindbestemming heeft bereikt – waarbij aan het begin het proces lang niet altijd duidelijk is wát zijn eindbestemming heeft bereikt.

Er is systemische kennis nodig om patronen te kunnen herkennen, te kunnen zien wat niet meer functioneel is én wat behouden moet blijven. Kenmerkend voor de Happy Brain® Academy is dat er wordt gewerkt vanuit de systemische invalshoek. Het leidende principe daarbij is dat patronen en problemen altijd op een ander niveau opgelost moeten worden dan het niveau waar ze zichtbaar zijn. Ook wordt er gekeken of de voorwaarden aanwezig zijn om de manager, het team of de organisatie in een flow te laten komen, zodat resultaten op een vanzelfsprekende wijze behaald kunnen worden.

Het leiden en managen van een crisis of transformatie is een vak apart. Het vraagt zicht op wat zich onder én boven de waterlinie afspeelt. Het is ook een mooi proces, want ondanks dat er altijd iets wordt afgebroken, ontstaat er ook ruimte voor iets nieuws dat de organisatie verder brengt.
De Happy Brain® Academy werkt uitsluitend met zeer ervaren managers en bestuurders die hun sporen in het crisis- en transformatiemanagement ruimschoots hebben verdiend. Zij hebben een schat aan expertise, ervaring en kennis en werken vanuit een grote passie om organisaties door een moeilijke en vaak heftige fase in hun bestaan te helpen.

Coaching & Counseling
De coaching & counseling is gericht op het ondersteunen en in hun kracht zetten van managers en leiders die een crisis of transformatieproces leiden. Kort maar krachtig is daarbij het uitgangspunt. Vaak geeft een sessie van een uur al zoveel inzicht dat de leider zelfstandig verder kan.

Interimmanagement
Vanuit de Happy Brain® Academy worden interimmanagers ingezet die integraal crises en transformatieprocessen kunnen begeleiden. Ook hierbij is kort en krachtig het devies. De interimmanagers zorgen tevens voor een goede borging van de verandering, innovatie of transformatie en een overdracht aan de vaste manager.

Leiderschapsprogramma’s
De opbouw van onze leiderschapsprogramma’s is uniek in haar soort en tegelijk gedegen van opzet door de wetenschappelijk inbedding en de tientallen jaren ervaring van de initiators en trainers.

Om effectief leiding te kunnen geven aan een crisis of transformatie dient de leider in balans te zijn en ‘zichzelf te kennen’. Om die reden zijn in de meerdaagse programma’s twee individuele sessies als onderdeel opgenomen. Deze sessies, die beide een dagdeel duren, hebben tot doel onbewuste gedachten en patronen van de leider positief te beïnvloeden, en inzicht te geven in patronen die voorkomen in de sociale context van de leider.

2 daagse Masterclass Systemische blik op organisaties

Soms lijkt het alsof teams of organisaties een eigen leven leiden. ‘Het zit in de stenen’ of ‘Het hele team is vervangen maar de problemen zijn nog steeds aanwezig’ zijn uitspraken die dat illustreren. In de masterclass Systemische blik op organisaties wordt helder uitgelegd welke dynamiek hierachter zit, en hoe je dat als bestuurder of manager kan beïnvloeden. Een systemische blik wil zeggen dat je onderzoekt [...]

Executive neuro-leadership programma

Het Executive neuro-leadership programma is een meerdaags programma met een unieke inhoud. In groepsverband worden masterclasses georganiseerd rondom neuro-leiderschapsonderwerpen zoals de werking van het bewuste en onbewuste brein en de neurofysiologie van besluitvorming. Tijdens individuele sessies worden deze onderwerpen verdiept. Zo wordt jouw onbewuste brein ontdaan van overbodige ballast en wordt gekeken naar de invloed die jouw sociale context heeft op jouw functioneren. Het resultaat is [...]

Masterclass 10 Scientific stressinterventions, to apply by yourself

The masterclass 10 scientific stressinterventions, to apply by yourself , is usefull voor companies and organisations who would like to support thier employees to stay relaxed and healthy. The masterclass contains the following subjects: - what is stress? - different types of stress  - effects of stress, shortterm and longterm - 10 scientific stressinterventions you easily can apply in your daily life - knowledge to understand [...]

Masterclass – 10 wetenschappelijke stress-interventies, om zelf toe te passen

De masterclass 10 wetenschappelijke stress-interventies, om zelf toe te passen is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun medewerkers willen ondersteunen om vitaal en ontspannen te blijven. In de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde: - stress; wat is het? - verschillende soorten stress - effecten van stress op korte en langere termijn - 10 wetenschappelijk onderbouwde tips - kennis die helpt de tips beter te [...]

Trainers van de Happy Brain® Academy

drs ELLEN BOTMAN MBA

trainer
neurosociologie

Ellen is initiatiefnemer van Happy Brain® Academy. Als neurosocioloog is zij gespecialiseerd in het effect dat het menselijke gedrag, de interactie tussen mensen en de sociale context hebben op de hersenen en het lijf.
Ellen is tevens founding director van Happy Brain® Clinics.

CARO BOTMAN MSM

trainer
transpersoonlijk psychologie

Caro is transpersoonlijk psycholoog en bekijkt vanuit haar vakgebied de mens in relatie tot zijn omgeving.
Caro is tevens founding director van Happy Brain® Clinics, centrum voor stress-interventies bij stress en burnout.

otte-pieter-banga Happy Brain Foundation

OTTE-PIETER BANGA

trainer
contextueel leiderschap

Otte-Pieter is bedrijfskundig ingenieur, interimmanager, MfN-registermediator, master NLP en systeem therapeut.
Otte-Pieter is tevens manager a.i. Kennisontwikkeling & Onderwijs bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

Alexander Heijnen Happy Brain Foundation

drs ALEXANDER HEIJNEN

trainer
innovatie

Alexander is politicoloog, programmamanager, strategisch adviseur en Innovatiemakelaar.
Hij is tevens partner bij Vokaturi BV en mede oprichter van het platform Samen Veiliger.nl.

Ga naar de bovenkant