Welkom bij Happy Brain Foundation

expertisecentrum voor
Publieke Sociale Innovatie tijdens en na crises

Publieke sociale innovatie

De Stichting Happy Brain Foundation is een onafhankelijk platform voor onderzoek en advies op het gebied van publieke sociale innovatie tijdens en na crisis.

De coronapandemie houdt vanaf maart 2020 de wereld in zijn greep. Ook in Nederland heeft de crisis grote impact op de samenleving. Sociale structuren zijn onder druk komen te staan, er is sprake van een polarisatie tussen voor- en tegenstanders van het overheidsbeleid, mensen verliezen hun baan of ervaren juist een extreme werkdruk, en psychische klachten nemen hand over hand toe, vooral bij jongeren. Deze aspecten hebben grote invloed op de sociale cohesie, op de mentale en fysieke gezondheid én op het functioneren van iedereen; burgers, bestuurders en professionals.

Liminale fase

Na een grote maatschappelijk crisis, breekt een fase aan die door sociologen liminale fase wordt genoemd. In deze overgangsfase worden oude structuren die niet meer goed blijken te werken, vervangen door nieuwe. Het kan zijn dat de oude structuren door de crisis niet meer goed functioneren, maar het kan ook zijn dat een crisis als een vergrootglas diende en onvolkomenheden in de oude structuren zichtbaar heeft gemaakt.
In deze liminale fase is sociale innovatie van groot belang. Voor innovatie zijn pioniers nodig, mensen en organisaties die – op basis van wetenschappelijk onderzoek – ideeën ontwikkelen en vooroplopen bij het ontwerpen van nieuwe sociale structuren.
De Happy Brain Foundation heeft de ambitie om, samen met de relevantie stakeholders, sociale innovator te zijn in de liminale fase.

Voor wie?

De kennis die op dit platform bijeen wordt gebracht, is bruikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en professionals die door middel van sociale innovaties de maatschappij willen verbeteren en de weerbaarheid van burgers willen vergroten. Ook het optimaal blijven functioneren van de bestuurders en professionals is daarbij een belangrijk onderwerp.
Happy Brain Foundation verzamelt wetenschappelijke informatie, doet gericht wetenschappelijk onderzoek, formuleert adviezen, en draagt kennis over aan belanghebbenden.
Onafhankelijkheid en toepasbaarheid in de praktijk van alle dag zijn hierbij leidend.

Programma’s

Beleid voor stressvrij leven Happy Brain Academy

Beleid voor gezond leven tijdens en na crisis

informatie en handelingsperspectieven voor bestuurders en beleidsmakers

De collateral damage van de huidige crisis is groot; de lockdown-maatregelen hebben gezondheidsschade toegebracht doordat mensen minder zijn gaan bewegen en langdurig stress hebben ervaren.
Al na enkele weken inactiviteit en stress ontstaat een verhoogd risico op chronische aandoeningen zoals overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekte, depressie en sommige vormen van kanker. En juist mensen met deze ziekten blijken extra vatbaar voor het coronavirus.

Politici en beleidsmakers hebben grote invloed op het voorkomen van die gezondheidsschade.
Dat bespaart niet alleen een hoop kosten, maar ook veel persoonlijk leed.

LEES VERDER
werken onder stressvolle omstandigheden

Vitaal werken onder stressvolle omstandigheden

informatie en adviezen voor (crisis)professionals

Sommige functies zijn per definitie stressvol; omdat ze over leven en dood gaan, of omdat ze alleen tijdens crisissituaties worden ingezet. Een langdurige crisis doet bij deze functies de stress nog meer toenemen.
Ook bestuurders en beleidsmakers die beslissingen moeten nemen die verstrekkende gevolgen hebben, ervaren in een crisis meer stress dan onder normale omstandigheden.

Het lukt lang niet altijd om die stress op gezette tijden ‘uit te zetten’, ook niet als de werkdag is afgelopen.
In een langdurige crisis, zoals de coronacrisis, kan je dan zomaar weken achter elkaar ‘aan’ staan.
En dat is niet goed voor lijf en leden.

LEES VERDER
Besturen tijdens gezondheidscrises

Besturen van gezondheidscrises

sparringpartner voor bestuurders in de zorg

Een bestuurder van een gezondheidsorganisatie heeft tijdens een gezondheidscrisis een dubbele verantwoordelijkheid. De eigen organisatie moet optimaal blijven functioneren en tegelijkertijd moet op metaniveau de gezondheidscrisis worden gemanaged.
Dat vraagt nieuwe dwarsverbanden, samenwerkingsvormen en intercollegiaal overleg, over alle sectoren van het gezondheidsveld heen.
Het programma Besturen van gezondheidscrises biedt de ruimte voor bestuurders om met elkaar gezondheidscrises in goede banen te leiden. 

LEES VERDER
over ons Happy Brain Foundation

Sociale weerbaarheid in crisissituaties

informatie en adviezen voor crisisprofessionals en beleidsmakers

De heersende gedachte is dat tijdens een crisis chaos uitbreekt. Mensen zouden in paniek raken en vanuit eigenbelang gaan plunderen.
Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Of valt het mee en blijken mensen sociale wezens, ook tijdens een crisis?
Als dat zo is, moet het beleid dat gebaseerd is op uitbraak van chaos dan worden herzien?
En als het beeld van de plunderende burger wél klopt, hoe kunnen beleidsmakers dan het vertrouwen en de weerbaarheid van burgers verhogen? Wat kunnen zij doen om de chaos te voorkomen?

LEES VERDER

Massapsychologie in crisistijd

informatie en advies voor bestuurders en beleidsmakers 

Naar de psychosociale effecten van een kortdurende crises is al veel onderzoek gedaan, en op basis daarvan kan een globaal verloop worden geschetst van de tijd na de crisis.
De coronacrisis is echter van ongekende omvang qua duur en impact, voor nagenoeg iedereen.
Wat is er bekend over de dynamiek die dat met zich meebrengt? En hoe kan een dynamiek die schadelijk is voor de maatschappij weer worden gekeerd?

LEES VERDER

Stichting Happy Brain Foundation werkt samen met:

Over Stichting Happy Brain Foundation

Stichting Happy Brain Foundation is het expertisecentrum voor publieke sociale innovatie. Binnen de stichting werken organisaties en bedrijven samen bij innovatie, het doen van onderzoek en het formuleren van handelingsperspectief voor diverse doelgroepen zoals burgemeesters, beleidsmakers en crisisprofessionals.

Heb je een vraag of suggestie?

Neem contact met ons op

Stichting Happy Brain Foundation

Biltseweg 8
3735 MC Zeist

+31 (0)6 11 36 00 13