Welkom bij Happy Brain Foundation

expertisecentrum voor
Publieke Sociale Innovatie tijdens en na crises

Maatschappelijke veranderingen

De Stichting Happy Brain Foundation is een onafhankelijk platform voor onderzoek en advies op het gebied van publieke sociale innovatie.
Sinds de coronapandemie (maart 2020) is de maatschappij sterk veranderd. Sociale structuren zijn gewijzigd, er is sprake van een polarisatie tussen voor- en tegenstanders van het overheidsbeleid, mensen verliezen hun baan of ervaren juist een extreme werkdruk, en psychische klachten nemen hand over hand toe, vooral bij jongeren. Deze aspecten hebben grote invloed op de sociale cohesie, op de mentale en fysieke gezondheid én op het functioneren van iedereen; burgers, bestuurders en professionals.

Publieke sociale innovatie

De maatschappelijke veranderingen vragen om nieuwe oplossingen. Waar sociale innovatie vaak beperkt blijft tot arbeidsvraagstukken, richt de Happy Brain Foundation zich nadrukkelijk op sociale innovatie binnen het publieke domein. Daar worden ook fysiologische aspecten bij betrokken: wat zijn de gezondheidsaspecten als iemand langdurig stress ervaart, of sociaal geïsoleerd is geraakt? Hoe zorgen bestuurders ervoor dat zij goede besluiten blijven nemen, ondanks dat zij langdurig onder hoogspanning moeten functioneren?
Op die vragen probeert de Happy Brain Foundation antwoorden te vinden, die vervolgens worden vertaald naar sociale innovaties. 

Voor wie?

De kennis die op dit platform bijeen wordt gebracht, is bruikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en professionals die door middel van sociale innovaties de maatschappij willen verbeteren en de weerbaarheid van burgers willen vergroten. Ook het optimaal blijven functioneren van de bestuurders en professionals is daarbij een belangrijk onderwerp.
Happy Brain Foundation verzamelt wetenschappelijke informatie, doet gericht wetenschappelijk onderzoek, formuleert adviezen, en draagt kennis over aan belanghebbenden.
Onafhankelijkheid en toepasbaarheid in de praktijk van alle dag zijn hierbij leidend.

Programma’s

over ons Happy Brain Foundation

Sociale weerbaarheid in crisissituaties

informatie en adviezen voor crisisprofessionals en beleidsmakers

De heersende gedachte is dat tijdens een crisis chaos uitbreekt. Mensen zouden in paniek raken en vanuit eigenbelang gaan plunderen.
Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Of valt het mee en blijken mensen sociale wezens, ook tijdens een crisis?
Als dat zo is, moet het beleid dat gebaseerd is op uitbraak van chaos dan worden herzien?
En als het beeld van de plunderende burger wél klopt, hoe kunnen beleidsmakers dan het vertrouwen en de weerbaarheid van burgers verhogen? Wat kunnen zij doen om de chaos te voorkomen?

LEES VERDER
Beleid voor stressvrij leven Happy Brain Academy

Beleid voor gezond leven tijdens en na crisis

informatie en handelingsperspectieven voor bestuurders en beleidsmakers

De collateral damage van de huidige crisis is groot; de lockdown-maatregelen hebben gezondheidsschade toegebracht doordat mensen minder zijn gaan bewegen en langdurig stress hebben ervaren.
Al na enkele weken inactiviteit en stress ontstaat een verhoogd risico op chronische aandoeningen zoals overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekte, depressie en sommige vormen van kanker. En juist mensen met deze ziekten blijken extra vatbaar voor het coronavirus.

Politici en beleidsmakers hebben grote invloed op het voorkomen van die gezondheidsschade.
Dat bespaart niet alleen een hoop kosten, maar ook veel persoonlijk leed.

LEES VERDER
werken onder stressvolle omstandigheden

Vitaal werken onder stressvolle omstandigheden

informatie en adviezen voor (crisis)professionals

Sommige functies zijn per definitie stressvol; omdat ze over leven en dood gaan, of omdat ze alleen tijdens crisissituaties worden ingezet. Een langdurige crisis doet bij deze functies de stress nog meer toenemen.
Ook bestuurders en beleidsmakers die beslissingen moeten nemen die verstrekkende gevolgen hebben, ervaren in een crisis meer stress dan onder normale omstandigheden.

Het lukt lang niet altijd om die stress op gezette tijden ‘uit te zetten’, ook niet als de werkdag is afgelopen.
In een langdurige crisis, zoals de coronacrisis, kan je dan zomaar weken achter elkaar ‘aan’ staan.
En dat is niet goed voor lijf en leden.

LEES VERDER

(Neuro)leiderschap bij veranderingen

advies en informatie voor het leiden van organisatieveranderingen

Crisis betekent verandering.
Onder invloed van de crisis verandert de context waar organisaties in functioneren, en om te overleven zal de organisatie zich aan moeten passen. Bij crises met grote impact is er misschien wel een systeemshift nodig om als organisatie voort te bestaan.
Welke valkuilen liggen daarbij op de loer? Hoe bepaal je de nieuwe koers en geef je leiding aan de veranderingen die daarvoor nodig zijn? Wat betekenen die veranderingen voor jouzelf als leider, en hoe ga je daar mee om? 

LEES VERDER
Besturen tijdens gezondheidscrises

Besturen van gezondheidscrises

sparringpartner voor bestuurders in de zorg

Een bestuurder van een gezondheidsorganisatie heeft tijdens een gezondheidscrisis een dubbele verantwoordelijkheid. De eigen organisatie moet optimaal blijven functioneren en tegelijkertijd moet op metaniveau de gezondheidscrisis worden gemanaged.
Dat vraagt nieuwe dwarsverbanden, samenwerkingsvormen en intercollegiaal overleg, over alle sectoren van het gezondheidsveld heen.
Het programma Besturen van gezondheidscrises biedt de ruimte voor bestuurders om met elkaar gezondheidscrises in goede banen te leiden. 

LEES VERDER

Massapsychologie in crisistijd

informatie en advies voor bestuurders en beleidsmakers 

Naar de psychosociale effecten van een kortdurende crises is al veel onderzoek gedaan, en op basis daarvan kan een globaal verloop worden geschetst van de tijd na de crisis.
De coronacrisis is echter van ongekende omvang qua duur en impact, voor nagenoeg iedereen.
Wat is er bekend over de dynamiek die dat met zich meebrengt? En hoe kan een dynamiek die schadelijk is voor de maatschappij weer worden gekeerd?

LEES VERDER

Stichting Happy Brain Foundation werkt samen met:

Over Stichting Happy Brain Foundation

Stichting Happy Brain Foundation is het expertisecentrum voor publieke sociale innovatie. Binnen de stichting werken organisaties en bedrijven samen bij innovatie, het doen van onderzoek en het formuleren van handelingsperspectief voor diverse doelgroepen zoals burgemeesters, beleidsmakers en crisisprofessionals.

Heb je een vraag of suggestie?

Neem contact met ons op

Stichting Happy Brain Foundation

Biltseweg 8
3735 MC Zeist

+31 (0)6 11 36 00 13