Sociale weerbaarheid in crisissituaties

Chaos ?

De heersende gedachte is dat tijdens een crisis chaos uitbreekt. Mensen zouden in paniek raken en vanuit eigenbelang gaan plunderen. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Of valt het mee en blijken mensen sociale wezens, ook tijdens een crisis? En als dat zo is, moet het beleid dat is gericht op uitbraak van chaos dan worden herzien?

Vertrouwen

Wat als het beeld van de plunderende burger wél klopt? Hoe kunnen beleidsmakers dan het vertrouwen en de weerbaarheid van burgers verhogen?
Wat kunnen zij doen om de chaos te voorkomen of te verminderen?

NAAM

Functie
Organisatie

Omschrijving

NAAM

Functie
Organisatie

Omschrijving

NAAM

Functie
Organisatie

Omschrijving

NAAM

Functie
Organisatie

Omschrijving