Besturen van gezondheidscrises2022-04-11T12:04:11+00:00

Besturen van gezondheidscrises

Leadership is the capacity to translate vision into reality

Ketenoverleg

Ten tijde van de eerste maanden van de coronacrisis is door het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C) een gremium geïnitieerd voor bestuurders uit diverse sectoren binnen de zorgsector. In eerste instantie was het doel van het overleg om in onderlinge afstemming een gestroomlijnde keten voor COVID-patiënten te creëren. Al snel bleek dat de hele crisis ook zijn weerslag had op non-COVID-patiënten en andere gebruikers van zorg, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte.

Voor alle sectoren in de zorg

Het gremium voorzag in de behoefte om op meer structurele basis een overleg te hebben waar bestuurders uit diverse zorgsectoren elkaar kunnen treffen, af kunnen stemmen, en in gezamenlijkheid het zorgveld in Nederland kunnen beschouwen, ten einde met elkaar de langdurige coronacrisis adequaat te kunnen besturen.
De meerwaarde van het overleg wordt door de deelnemers onderschreven, wat aanleiding is om het gremium te continueren, ook na het afnemen van de acute crisis.

Kijk hieronder voor meer informatie

Besturen van gezondheidscrises; lessons learned van de coronapandemie

In de position paper van het programma Besturen van Gezondheidscrises worden de belangrijkste lessons learned weergegeven van ruim twee jaar coronacrisis (mrt 2020 tot juli 2022), gezien door de ogen van bestuurders, managers en zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis letterlijk en figuurlijk aan het bed hebben gestaan. Daarmee is deze paper geen uitkomst van een breed uitgevoerd [...]

Towards Sustainable Innovation

The rapid changes in our dynamic world increase competitions and forecasting futuredevelopments is more and more difficult. Many scientists and new sciences try to find the recipe for long-lasting success. Analysing and testing these advices, using a logical way of reasoning for reaching long-term objectives, challenges the management of the organisations both in ‘doing the things right’ [...]

ACoR – the Adaptive Cycle of Resilience

In a world faced with unforeseen developments, organisations need to respond adequately to an unknown future. But how to do this? In practice, the Adaptive Cycle of Resilience (ACoR) proves to offer tools to understand the unforeseen future(s) and to be able to shape it properly. The ACoR model follows a cyclical development within four quadrants. The [...]

Lessons learned eerste coronagolf

In juni 2020 ontstond binnen de sectie Gezondheid en Corona en de sectie Scenario's van het Landelijk Operationeel Team - Corona (LOT-C) de behoefte om ter voorbereiding op de tweede coronagolf de lessons-learned van de eerste golf in kaart te brengen. Daarop is onder deskundige leiding van TNO een Causal Loop Diagram (CLD) gemaakt. Een CLD maakt [...]

De volgende personen nemen deel aan het programma Besturen van gezondheidscrises

drs LIA DE JONGH

voorzitter Raad van Bestuur
Topaz

Als bestuurder van een grote regionale care-organisatie voor intensieve zorg heeft Lia de coronacrisis van binnenuit meegemaakt.
De coronacrisis heeft enorme impact gehad op de caresector; van beperkende maatregelen tot het in zeer korte tijd organiseren van extra bedden.
Lia onderkent als geen ander daarbij het belang van samenwerking, niet alleen binnen de eigen sector maar over alle zorgsectoren heen.

drs ILLYA SOFFER

directeur
Ieder(in)

Illya is bestuurder van de organisatie die de belangen behartigt van mensen met een beperking of chronische ziekte. Juist in de coronacrisis, waar de aandacht vooral uitgaat naar de acute zorg, heeft Illya de samenwerking met andere bestuurder binnen de zorg opgezocht om ook niet-acute zorg sectoren onder de aandacht te brengen van de landelijke beleidsmakers.

HUGO KUYPER

interim directeur / bestuurder

Vanuit zijn functie van bestuurder in de GGZ is Hugo betrokken geweest bij de klankbordgroep Zorg van het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C). Ook na afschalen van het LOT-C vindt Hugo het belangrijk dat de dwarsverbanden binnen de zorg over alle sectoren heen, blijven bestaan.

MARLOES VAN ‘T KLOOSTER

vm sectieleider Gezondheid en Zorg
LOT-C

Marloes heeft in de tweede en derde corona-golf als Sectiehoofd Gezondheid van het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C) het gremium van zorgbestuurders gecoördineerd. Ook nadat haar werkzaamheden bij het LOT-C zijn afgerond, blijft Marloes betrokken bij het Besturen van gezondheidscrises.

Femke Frings Happy Brain Foundation

FEMKE FRINGS

Manager SEH
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Femke heeft als manager in de zorg ruime ervaring met specialistische afdelingen, zoals OK en SEH. In haar huidige functie ziet zij de effecten van de coronapandemie op een reguliere ziekenhuissetting. Juist die praktische ervaring is binnen Besturen van Gezondheidscrises uitermate relevant.

JAN PIETER DUHEN

vm sectieleider Scenario’s, plannen en handelingsprotocollen
LOT-C
Teamleider Vakbekwaamheid
VR Gelderland-Midden

Jan Pieter heeft zich in zijn LOT-C tijd ontpopt als een kennismakelaar die buiten de gebaande paden relevante en betrouwbare informatie kan vinden. Die vaardigheid is van groot belang bij het bepalen van beleid dat gestoeld is op wetenschappelijke feiten en vrij is van sentimenten.

drs ELLEN BOTMAN MBA

vm sectieleider Gezondheid
LOT-C
CEO
Happy Brain® Clinics

Als Sectiehoofd Gezondheid van het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C) in de eerste golf heeft Ellen de meerwaarde ervaren van een bestuurlijk overleg over alle zorgvelden heen. Omdat ook bij het afschalen van het LOT-C het opgebouwde netwerk en het overleg van groot belang blijft, heeft Ellen binnen de Happy Brain® Foundation ruimte gecreëerd om de samenwerking voort te kunnen zetten.

Ga naar de bovenkant