In juni 2020 ontstond binnen de sectie Gezondheid en Corona en de sectie Scenario’s van het Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C) de behoefte om ter voorbereiding op de tweede coronagolf de lessons-learned van de eerste golf in kaart te brengen.
Daarop is onder deskundige leiding van TNO een Causal Loop Diagram (CLD) gemaakt. Een CLD maakt inzichtelijk welke kritische factoren van elkaar afhankelijk zijn, en wat er gebeurt als een van de factoren sterker of zwakker wordt.

Aan het ontwikkelen van de CLD hebben nagenoeg alle zorgsectoren meegedaan: acute zorg / ziekenhuizen (LNAZ en LCPS), VT-sector (verpleeghuizen en thuiszorg), GGZ sector, chronisch zieken en gehandicapten sector, GGD’en, GHOR, Inspectie Gezondheid en Jeugd, RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit.

 Bekijk hier de CLD incl. toelichting