In de position paper van het programma Besturen van Gezondheidscrises worden de belangrijkste lessons learned weergegeven van ruim twee jaar coronacrisis (mrt 2020 tot juli 2022), gezien door de ogen van bestuurders, managers en zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis letterlijk en figuurlijk aan het bed hebben gestaan. Daarmee is deze paper geen uitkomst van een breed uitgevoerd onderzoek, zoals bijvoorbeeld de rapporten van het RIVM. Deze position paper heeft tot doel bij te dragen aan de ‘publieke sociale innovatie’ die nodig is in de liminale fase die aanbreekt na een crisis, en waarbij nieuwe structuren worden gebouwd om de maatschappij na de crisis weer leefbaar(der) te maken. Of meer specifiek voor deze position paper: nieuwe structuren om in de toekomst gezondheidscrises adequaat te kunnen besturen. Vanuit deze invalshoek worden ook de aanbevelingen in hoofdstuk 4 gedaan. Door de combinatie van praktijkervaring van de deelnemers en hun bestuurlijke en professionele niveau, zijn de aanbevelingen niet alleen een theoretisch exercitie, maar vooral ook praktisch uitvoerbaar.

De aanbevelingen zijn gericht aan bestuurders binnen het publieke (zorg)domein op organisatie-, gemeentelijk-, regionaal- en nationaal niveau, zoals bestuurders van VWS en voorzitters van de Veiligheidsregio’s. De laatsten zijn belangrijk omdat zij tijdens de coronacrisis een steeds grotere rol hebben gekregen. Een deel van de besluitvorming rondom verschillende maatregelen was door de overheid bij het Veiligheidsberaad belegd. Ook binnen de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) hadden de voorzitters van de veiligheidsregio’s een rol, bijvoorbeeld bij de aanvraag van schaarse (militaire) middelen.

Lees hier de position paper Besturen van gezondheidscrises 1.0